Waterdrop by Kirsty Pargete

When the drop merges in the ocean
it becomes the ocean
When the devotee of the Lord goes beyond death
He/she becomes the immortal One


Een gedicht van George Bernard Shaw:
Vegetarisme

Wij zijn levende graven van vermoorde dieren,
Geslacht om onze eetlust te bevredigen:
Wij staan er nooit bij stil op zo'n eetfestijn,
Of dieren, zoals mensen, wellicht ook rechten hebben.
Wij bidden op zondag om licht te verkrijgen
Dat ons moet geleiden op het pad dat we gaan.
Wij zijn oorlog beu, we willen niet vechten -
De gedachte eraan vult ons hart nu met vrees;
Maar zie toch - we proppen ons vol met de doden;
Als aasgieren blijven we in leven door vlees,
Wij slaan geen acht op de smart en de pijn
Veroorzaakt door ons. Als we dan zo zijn
Met weerloze dieren, voor genot of gewin,
Hoe kunnen we ooit hopen in deze wereld te vinden
De VREDE die we zeggen zo vurig te vragen?
Wij bidden erom, ondanks moordende bloedbaden,
tot God, maar schenden tegelijk de morele wet;
Zo baart wreedheid haar telg - OORLOG


http://www.rssb.org

Guru Ravidas Life and Teachings

http://www.sikh-history.com/sikhhist/events/bhagatravidass.html

To kill living beings for one's pleasure or palate is an unpardonable sin.
No amount of charity can ever wash it off.
One will have to suffer severe punishment for the act of killing.
It is a mockery to think of meeting God while destroying his creature.
Those who kill living creatures seldom think how they would themselves
feel if they were to meet the same fate as that of their victims.
But according to the inviolable law of karma,
they cannot avoid going through the same fate
at the hands of their victims.

http://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Ravidass

http://en.wikipedia.org/wiki/Meera

 

By killing living creatures, O Ravidas,
How can God ever be found ?
Have not saints, prophets and holy men
Explained this truth profound?

While cutting the head of a living creature, O Ravidas,
The foolish ones call it a 'holy sacrifice'.
If they get their own heads chopped off,
How will they themselves feel inside?

If for the sake of oneself,
Ones goes to kill another;
Then reaching the court of the Lord, O Ravidas,
A severe punishment does one suffer

Kill not any living being, says Ravidas,
Living being veritably are one with God.
Even if millions of holy crows are given in charity,
The sin of killing cannot be washed off.

Do not though kill any living creatures, O Ravidas,
The same Lord dwells in all.
The same self pervades all beings,
No other is there at all.


Guru Ravidas
Life and Teaching