'Het tripboek' deel twee     
     

 

 

In 1990 heb ik de oude schilderingen opnieuw bewerkt, maar nu in aquarellen.
Ook de tekst is verder aangepast aan de hand van mijn ervaringen.
Inmiddels is het jaar 2000 aangebroken en is het dertig jaar geleden toen ik aan dit boek begon....

 

 

       
  Hier volgt de nieuwe versie van:    
       
  De Levens Droom Reis:    
       
  In een bodemloze ruimte is het huis van Karamir. Half verscholen achter een oude dikke boom, die zich voedt met aardse zinnen, gehuld in mist...
Het land van de ongeborenen.
Langs dit huis loopt de weg naar het Leven.
 
       
  Van de Boom des Levens, bij het Huis van Karamir, tot de Poort van Shodoth, is een lange verre Weg... over land, door water, voorbij planeten en sterren, reist het bewustzijn van de ongeborene, dan... plotseling is er een Geluid, prachtige Muziek...  
       
  In de verte is een poort, waar achter een trap. Hoger en verder reist de ongeborene door het diepe onbewustzijn van zichzelf...
Beelden van incarnaties zweven voorbij, visioenen van het al..... eindeloos lang en oneindig ver... dan doemt uit de nevels, weer een poort op.....
 
       
 

Klokken Luiden... De Poort van Shodoth opent zich en ... Erezedith de Tovenaar komt te voorschijn... en Hij toont een vredige wereld, waar de vlinders van bloem tot bloem fladderen, en vogels zingen in het stralende Licht, van het eeuwige vuur van Osgoth, de Zon van Shodoth.

Er klinkt wonderschone Muziek...

 
       
  Van de Boom des Levens, bij het Huis van Karamir, tot de Poort van Shodoth, is een lange verre Weg... over land, door water, voorbij planeten en sterren, reist het bewustzijn van de ongeborene, dan, plotseling is er een Geluid, prachtige Muziek weerklinkt door de ruimte...  
       
 

Uit de nevels doemt een poort op, klokken luiden... de poort gaat open en Erezedith de Tovenaar... komt tevoorschijn en toont Shodoth, Verlicht door het Eeuwige Vuur van Osgoth.

Een moment van helder Bewustzijn...

 
       
  Hier is de Bron van al het bestaande, niet ver meer... Erezedith de Grote Tovenaar,
Wijst de Innerlijke Weg...
Een nieuwe fase is aangebroken... de ongeborene is... wedergeboren,
en op weg naar het Ware Leven.....
 
       
 

Het zichtbare en het onzichtbare bestaan van Goddelijke Wezens die de Mensen uit hun noodlottige dwalingen verlossen.....Bijeenkomsten in Waarheid , leringen der Meesters of Heiligen,

Alles Omvattende Liefde.....

 
       
  Na de Eeuwigheid van het Nu zinkt de nieuwgeborene terug in de slaap der vergetelheid... en ontwaakt als in een droom...  
       
  Herinneringen uit het verleden en flarden van het heden dwarrelen dooreen ...  
       
  Wat is werkelijkheid ?
Levenservaringen...
gebeurtenissen,
in het hier en nu,
die later weer herinneringen worden...
 
       
  Karma en Reïncarnatie... Oogsten wat gezaaid wordt... Dit leven is een gevolg van het vorige... en het volgende leven is bepaald, door dit leven..  
       
  Na het Visioen van Licht... volgt het zoeken naar de Ware Werkelijkheid, in de duisternis van het dagelijks bestaan...  
       
 

Emotionele gewaarwordingen vaak van pijnlijke aard.... de moeilijkste momenten blijken later de meest zegenrijke... Lijden is loutering...

Een chaos van ervaringen als een niet ontwarbare knoop, die doorgemaakt worden..

 
       
  Op zoek naar Vrede, Geluk en Wijsheid Langzaam heel Langzaam ... voltrekt zich het proces van Innerlijke Groei...  
       
  Alleen door regelmatige meditatie, en hechting aan het hogere, langzaam maar zeker losraken van deze wereld verlost van deze wereld...  
       
 

Dan breekt uiteindelijk de Dageraad van een nieuwe Dimensie aan...

De Opstanding.....

 
       
 

Het Einde een Nieuw Begin !

 
      Aukje Eijgelaar 1970-2000
       
      Ga naar: Tripboek 1970tripboek.html
 
 
 
 
 
 
 
  © aegos 2002