Ik acht het mijn morele plicht mijn medemens te waarschuwen
cq. te beschermen tegen mensen die minder
goede bedoelingen hebben en oneerlijk handelen.

Kijk uit voor de heer JB Kremer die een adviesbureau in Sneek heeft,
hij betaald mensen die voor hem werken niet!